Miljonkultur

Kultur och media har tagit ett stort grepp om Sverige idag. Vi hittar kultur nästan överallt där vi går. Det är själva kärnan i miljonkultur.se, att försöka att definiera och lyfta fram vad kultur är. Den breda massan har kanske inte koll på allt men det är något som vi vill ändra på. Miljonkultur.se skapas som ett litet experiment för oss. Det kommer att bli väldigt spännande och se vad den kan åstadkomma. Sociala medier som är bloggar (som vi är), Twitter och Facebook har förändrat samhället så enormt. Vi konsumerar media (och kultur för den delen) på ett helt annat sätt idag, än vad vi gjorde för 10 år sedan. Det går mycket snabbare, nyheter är gamla redan efter ett par timmar. Varför är det så, och vad beror det på? Ja frågorna är många och vi hoppas att kunna besvara flera av dem som ni kanske undrar över.

Vad definieras som kultur?

Ja det är nog den största frågan av alla. Vad är det som definieras som kultur i dagens samhälle? Vad är egentligen kultur i Sverige? Ordet ”kultur” har betydelsen ”odling” och du har kanske hört talas om uttrycket ”bakteriekultur”, ”kulturlandskap” osv. Innebörden av ”kultur” är att det är något som beskriver en hel folkgrupps levnadssätt. Det innefattar traditioner, seder, regler och lagar. Det är därför att man säger att man kommer från ”olika kulturer”, då det är en sätt för en folkgrupp att leva i. Men det är inte bara en kultur som har seder, religioner osv, det kan också komma från skapandet. Att vi har olika kulturer som också kan innefatta konst, litteratur, musik, teater osv. På kommunsidor står det oftast ”Kultur och fritid” när man vill kategorisera dessa händelser och besöksmål osv i en stad eller kommun.

Sverige har en lång historik med arbetarkultur och arbetsklasserna är stora i dagens samhälle. Att ha en levande och rik arbetarkultur på en arbetsplats kan vara mycket viktigt för ett företag. Det gäller att personerna som arbetar på företaget ska trivas och samverka. Som arbetsgivare kan man då skapa möjligheter för arbetarna och ge dem verktygen till att driva på sin arbetarkultur. Många stora fabriker i Sverige har en starkt inarbetad kultur som är svåra att rubba på. Det ska vara på ett visst sätt vid en viss tidpunkt. Det är dock inte alltid som det lyckas. Vi har läst om en företagare som var väldigt mån om att sköta om sin personal, så han köpte flera olika saker som skulle aktivera de anställda. Han köpte pingisbord, biljardbord, pilkastning osv men märkte ganska snart att allt bara stod där, helt orört.

Det hör till saken att på denna arbetsplats så hade man redan många sysslor som krävde att man ansträngde sig när man arbetade. Personalen var för trötta helt enkelt, man ville bara sätta sig ner på rasterna och ta det lugnt. Så då tänkte man till lite extra och köpte in en storbildstv samt tv-spel till personalen och vips så var personalen i full gång med att spela tv-spel på rasterna. Det gäller att ha rätt arbetarkultur på rätt arbetsplatser. Gamla arbetsplatser har redan en inarbetad kultur men nya har lite svårare att hitta sin grej.