Bokförsäljningen minskar

Bokmarknaden är stor, men försäljningen har minskat mycket. Detta är resultatet av våra tekniska utvecklingar i samhället. Många människor vill hellre kolla på TV eller spela spel istället för att sätta sig ner och läsa en bok. Dessutom gör även bibliotek och E-böcker att försäljningen av böcker minskar.

Enligt en studie som genomfördes av Leif Olsson, räknade han ut att försäljningen av böcker i butiker har minskat med en tredjedel från 2002 till 2012. Under bara 2012 minskade även bokförsäljningen med över tio procent. När bokmomsen sänktes från 25 procent till endast 6 procent under 2002, skenade bokförsäljningen. Bokförsäljningen åkte upp men har sedan dess sjunkit mycket.

Enligt statistik fortsatte dock bokförsäljningen att öka fram tills 2006. Sedan dess har försäljningen minskat stort. Man tror främst att minskningen beror på konkurrensen från nätbokhandeln samt bibliotek. Att köpa böckerna genom nätbokhandeln är snabbare och effektivare. Andra föredrar bibliotek av den anledningen att man hellre sparar pengar och istället lånar boken gratis.

Samtidigt som bokförsäljningen i bokhandlar minskar, ökar nätbokhandeln. Under 2008 stod nätbokhandeln för en tredjedel av alla sålda böcker i hela Sverige. Det har sedan dess ökat relativt mycket samtidigt som bokförsäljningen i bokhandlar minskar och minskar. Även om den minskar ständigt, är dock försäljningen fortfarande stor. Det är många som föredrar hellre föredrar att läsa i en bok än direkt på datorn eller på mobilen.

Om minskningen däremot kommer att fortsätta de kommande åren, är det svårt att se hur bokhandlarna kommer att klara sig. Det kommer dock förmodligen dröja flera år innan de kommer hotas på riktigt.