Bokförsäljningen minskar

Bokmarknaden är stor, men försäljningen har minskat mycket. Detta är resultatet av våra tekniska utvecklingar i samhället. Många människor vill hellre kolla på TV eller spela spel istället för att sätta sig ner och läsa en bok. Dessutom gör även bibliotek och E-böcker att försäljningen av böcker minskar. Enligt en studie som genomfördes av Leif Olsson, räknade han ut att försäljningen av böcker i butiker har minskat med en tredjedel från 2002 till 2012. Under bara 2012 minskade även bokförsäljningen med över tio procent. När bokmomsen sänktes från 25 procent till endast 6 procent under 2002, skenade bokförsäljningen. Bokförsäljningen åkte upp men har sedan dess sjunkit mycket. Enligt statistik fortsatte …..

Read More